Roulette Layout

Om man aldrig någonsin varit i närheten av roulette förr, varken på internet eller live, är det svårt att veta vad man kan vänta sig. Förhoppningsvis kan jag hjälpa till lite med det genom att beskriva hur bordet och hjulet ser ut. Vi börjar med hjulet.

Rouletthjul
Ett rouletthjul består av 37 stycken nummer i den europeiska versionen och det är bara den vi kommer diskutera här. Vill ni veta mer om hur hjulet ser ut på amerikansk roulette får ni klicka er vidare till artikeln som avhandlar detta ämne. Det europeiska hjulet består alltså av 37 stycken nummer, 0-36. Nollan är som ni kanske redan vet grön medan de andra nummer som finns är antingen röda eller svarta. Vartannat nummer i hjulet är rött och vartannat är svart. Dessutom är vartannat nummer högt och vartannat lågt. I stort sett i alla fall för på ett ställe så är nummer 5 bredvid nummer 10 men förutom det är vartannat nummer högt och vartannat lågt. Hjulet är uppdelat i fyra stycken olika serier men mer om det i artikeln om serier.

Roulettebordet
Även här kommer vi alltså diskutera europeisk roulette även om layouten för amerikansk roulette i stort sett ser exakt likadan ut förutom det faktum att det alltså också har en dubbelnolla. Nollan är allra högst upp på bordet i en stor ruta. Under nollan så kommer resterande 36 nummer i 12 stycken rader med tre nummer i varje rad.

Precis under nollan finns alltså rutor för 1, 2 och 3 och under den raden finns 4, 5 och 6 och så vidare. Vid sidan om de fyra första raderna finns en stor ruta där det står 1:st 12 eller 1:st dozen. Det är då en ytterchans där du kan satsa på första dussin. På samma sätt finns det en stor ruta bredvid numren 13-24 där det oftast står 2:nd 12.

Bredvid de sista tolv numren 25-36 finns det såklart en ruta där det står 3:rd 12. Under de sista tre numren 34, 35 och 36 finns det tre stycken små rutor där det inte står någonting men som är kolumner. De sista ytterchanser som finns befinner sig på andra sidan de dussin vi beskrivit. I ordning uppifrån är de låga nummer, jämnt, rött, svart, ojämnt och höga nummer.
Jag hoppas detta har förklarat lite om hur ett roulettebord ser ut och att det ska hjälpa er nästa gång ni ska spela på ett casino eller på internet.